Chorują nie tylko pacjenci zatrudnieni w Polsce, ale również osoby zatrudnione u pracodawców zagranicznych. Może zatem się zdarzyć, że w czasie pobytu w Polsce pracownik zatrudniony za granicą zachoruje i potrzebne będzie mu zwolnienie lekarskie. Co wówczas należy zrobić? Czy zwolnienie lekarskie online w tym przypadku może być wystawione?

Czym jest zwolnienie lekarskie internetowe i kto może je dostać?

Pracownicy objęci ubezpieczeniem chorobowym w przypadku niezdolności do pracy z przyczyn zdrowotnych bądź konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny mogą otrzymać od lekarza zwolnienie, popularnie nazywane L4. Do otrzymania zwolnienia lekarskiego uprawnione są osoby, które w danym roku kalendarzowym nie wykorzystały jeszcze przysługującego limitu dni L4. Aktualnie zwolnienia wystawiane są w dominującej części w postaci cyfrowej – w nielicznych, uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest natomiast również otrzymanie zwolnienia L4 na druku papierowym. Zwolnienia cyfrowego nie trzeba dostarczać pracodawcy, gdyż wysyłane jest ono bezpośrednio na jego konto PUE ZUS.

Zwolnienie L4 nie tylko usprawiedliwia nieobecność danej osoby w pracy, ale również stanowi podstawę do otrzymywania wynagrodzenia/zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy. Wysokość tego świadczenia może być różna, zależnie od kilku czynników – przykładowo kobiety w ciąży mogą liczyć na 100% podstawy wynagrodzenia.

Jak i gdzie dostać zwolnienie lekarskie online?

Dzięki cyfryzacji, którą objęta została polska służba zdrowia, pojawiło się wiele udogodnień, a jednym z nich są konsultacje z lekarzem na odległość. Efektem takich konsultacji może być zwolnienie lekarskie internetowe, jeśli lekarz uzna, że pacjent się do niego kwalifikuje, czyli czasowo nie jest zdolny do świadczenia obowiązków zawodowych. Obecnie zwolnienie lekarskie online można otrzymać za pośrednictwem różnych portali, w tym na przykład na stronie L4Online po konsultacjach zdalnych z lekarzem. Pacjent nie musi również obawiać się, jak sprawdzić zwolnienie L4, gdyż dokumentacja medyczna zapisywana jest w IKP, poza tym dostęp do zwolnień można mieć też z profilu IKP.

Nie każda osoba, która zgłosi się na konsultację zdalną online, otrzyma zwolnienie L4. Zwolnienie może otrzymać jedynie pacjent, który w ocenie lekarza kwalifikuje się do L4, czyli jest czasowo niezdolny do pracy. Decyzję lekarz podejmuje na podstawie informacji zebranych w wywiadzie medycznym, który w przypadku konsultacji zdalnych ma postać pisemną. Pacjent uzupełnia specjalnie przygotowany formularz medyczny, natomiast lekarza wspomniany formularz potem analizuje, co pozwoli mu podjąć decyzję o zasadności wystawienia danej osobie zwolnienia lekarskiego, a także czasie tego zwolnienia.

L4 przez Internet dla zagranicznego pracodawcy – co trzeba wiedzieć?

Zwolnienie lekarskie można otrzymać, jeśli pacjent czasowo z przyczyn zdrowotnych lub konieczności opieki nad członkiem rodziny nie jest zdolny do świadczenia obowiązków zawodowych. Co jednak w sytuacji, jeśli dana osoba zatrudniona jest za granicą, czyli u zagranicznego pracodawcy? Zwolnienie lekarskie online można otrzymać również w tym przypadku, jednak w związku z brakiem polskiego NIP-u, konieczne będzie prawdopodobnie dostarczenie w tym przypadku papierowego druku zwolnienia lekarskiego pracodawcy. W Niemczech na przykład pacjent ma na to zaledwie 4 dni, a w przypadku nowych pracowników często wymaga się dostarczenia takich dokumentów jeszcze szybciej. O aktualne szczegóły najlepiej jednak dopytać u swojego pracodawcy, gdyż możliwe, że będzie mieć indywidualne zasady w tym przypadku.