Liczba rozwodów w Polsce niestety od lat utrzymuje się na stałym poziomie. W przeciwieństwie do liczby zawieranych małżeństw, która to z roku na rok spada w dół. Niestety w tym przypadku statystyki nie kłamią – Polacy nie są gotowi na to by wejść w związek małżeński. Wielu z nich nie jest również w stanie uchronić związku przed rozwodem. Tendencja ta widoczna jest nie tylko w Polsce, ale i w wielu pozostałych krajach należących do Unii Europejskiej. Problem ten dotyczy również Bułgarii, Portugalii i Włoch. Z czego to wynika? Czy Polacy wolą sięgać po rozwód zamiast mediacji? Ile rozwodów miało miejsce w ubiegłych latach? Odpowiedzi na te i inne pytania, zamieszczamy poniżej.

Wnioski rozwodowe w Polsce a statystki

Badania GUS-u dowiodły, że w 105 r. zawarto ponad 188 tysięcy małżeństw. Na tle innych państw UE jest to dobry wynik – Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce Państw, w których zawiera się związki małżeńskie. Niestety jednak tendencja do tego znacznie zmalała. Dla porównania, w stosunku do 1980 r. (307 tysięcy zawartych małżeństw) zmalała ona niemal dwukrotnie. Jeśli chodzi o wnioski rozwodowe w Polsce to w 2015 roku na terenie całego kraju odbyło się ok. 67 tysięcy rozwodów. Statystycznie rzec biorąc, oznacza to, że w Polsce rozpada się nawet co trzecie małżeństwo. W przeciągu ostatnich kilku lat liczba rozwodów utrzymuje się na tym samym poziomie. Jednak porównując ich liczbę do sytuacji sprzed czterdziestu lat, wyraźnie widzimy, że ona wzrosła. W1980 r. było ich niespełna 40 tysięcy.

Rozwody w Polsce – główne przyczyny

Zdaniem GUS-u aż 74 proc. wszystkich spraw rozwodowych na ternie naszego kraju, kończy się brakiem orzeczenia o winie. Oznacza to, że rozwód przebiega za obopólną zgodą partnerów. Jeżeli chodzi o orzekanie winy, to za winnych rozwodowi najczęściej uznaje się mężczyzn (17 proc.) niż kobiety (4 proc.). Badania te dowodzą również, że najczęściej o rozwód wnioskują kobiety. Stanowią one aż 66 proc. z wszystkich przypadków. Niezależnie jednak od tego, która ze stron zakłada pozew rozwodowy, warto przyjrzeć się ich najczęstszym przyczynom. Są to:

  • niezgodności charakterów – aż 29 proc.,
  • zdrady i niewierność – 7 proc.,
  • alkoholizm u jednego z małżonków – 5 proc.,
  • nieobecność małżonka – 2 proc.

Wśród pozostałych przyczyn rozwodów znajdują się również m.in.: naganny stosunek do rodziny, konflikty na tle finansowym, rażące różnice światopoglądowe oraz nieudane pożycie seksualne.

Rozwód czy mediacja?

Według badań przeprowadzonych przez GUS w latach 2006-2015, w 2006 r. w Polsce miało miejsce jedynie 270 mediacji. Aż 47 proc. wszystkich z nich zakończyło się zawarciem ugody, podczas gdy 30,7 proc. zakończyło się jej brakiem. W kolejnych latach liczba prób pogodzenia podzielonych konfliktem małżonków rosła, aż w 2015 roku wyniosła niemalże 2000 podjętych prób mediacji. Zauważalny niestety jest spadek sukcesu ich powodzenia – ugodą zakończyło się jedynie 44 proc. z nich wszystkich. Tymczasem jej brakiem zakończono aż 41,6 proc. z wszystkich. To niemalże o 11 proc. więcej niż zaledwie dziewięć lat wcześniej.

Ze statystyk GUS-u wynika, że Polacy coraz częściej próbują uratować swoje małżeństwo podejmowaniem próby mediacji. Niestety z każdym kolejnym rokiem maleje liczba tych, które zakończyły się sukcesem.

Bibliografia: 

  1. Małżeństwa oraz dzietność w Polsce, źródło: stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/malzenstwa-i-dzietnosc-w-polsce,23,1.html
  2. Mediacje rodzinne w latach 2006-2015, źródło:.gov.pl/web/sprawiedliwosc/dane-statystyczne-dotyczace-mediacji