Laserowa korekcja wzroku to bezbolesny i szybki zabieg, który pozwala skorygować krótkowzroczność („minusy”), nadwzroczność („plusy”) i astygmatyzm, dzięki czemu pacjent nie musi już dłużej nosić okularów i soczewek.

Większość pacjentów może poddać się korekcji, ale są sytuacje, w których jest to całkowicie wykluczone lub niemożliwe w danym momencie. O tym, czy zabieg może zostać wykonany, decyduje lekarz w trakcie wizyty kwalifikacyjnej.

Pacjent poddawany jest szczegółowemu wywiadowi medycznemu oraz szeregowi badań, tak by laserowa korekcja była precyzyjna i skuteczna. Jeśli lekarz stwierdzi, że zachodzą przyczyny, które czasowo uniemożliwiają dokonanie korekcji, zaproponuje zgłoszenie się w późniejszym terminie lub inne rozwiązanie, np. wszczepienie soczewek fakijnych czy ortokorekcję.

Choroby oczu i blizny rogówki

Przeciwwskazaniem do laserowej korekcji wzroku są choroby oczu, przede wszystkim:

 • jaskra,
 • zaćma,
 • choroby i dystrofie rogówki,
 • stożek rogówki,
 • stany zapalne oczu
 • wąska źrenica
 • płytka komora przednia
 • zespół suchego oka (ZSO)
 • retinopatia cukrzycowa,
 • zmiany siatkówkowe.

Osoba marząca o laserowej korekcji nie powinna rezygnować z poddania się badaniom kwalifikacyjnym tylko dlatego, że ma jedną z wymienionych chorób. Może się okazać, że w jej przypadku nie będzie ona stanowiła przeciwwskazania, bo każde oko jest inne i istnieje szansa, że lekarz zakwalifikuje pacjenta do zabiegu.

Laserowa korekcja jest również niewskazana, jeśli w rogówce pozostały głębokie lub rozległe blizny po urazach, stanach zapalnych albo wykonanych wcześniej wykonanych zabiegach refrakcyjnych.. Blizny rogówki sprawdzane są w trakcie badania kwalifikującego do laserowej korekcji oczu. Są jednak sytuacje, gdy jest to możliwe, a zmiany rogówkowe leczy się się za pomocą metody PTK – fotokeratektomiaiterapeutycznej.

Inne choroby i przyjmowane leki

Przed rozpoczęciem badań kwalifikacyjnych pacjent zostanie poproszony o wypełnienie formularza, w którym opisuje swój stan zdrowia, poważniejsze przebyte choroby oraz wpisuje nazwy przyjmowanych leków.

Bardzo ważne jest uczciwe podejście do tego etapu i ujawnienie wszystkich informacji, bo w najgorszym razie zabieg może spowodować daleko idące konsekwencje. Przemilczane przez pacjenta zaburzenia mogą też sprawić, że efekty zabiegu nie będą odczuwalne, to znaczy ostrość widzenia nie poprawi się względem stanu sprzed zabiegu.

Nieujawnienie historii chorób może być wynikiem zwykłego roztargnienia lub strachu przed niezakwalifikowaniem do zabiegu. Owszem, istnieje ryzyko, że lekarz nie da zielonego światła do przeprowadzenia laserowej korekcji wzroku, ale będzie się przy tym kierował najlepszym interesem pacjenta, a ponadto może zaproponować jakąś inną ścieżkę działania, dla której przyjmowane leki czy przebyte choroby nie będą stanowiły przeszkody.

Chorobami, które mogą stanowić przeszkody dla przeprowadzenia laserowej korekcji wzroku są między innymi:

 • cukrzyca,
 • niektóre choroby autoimmunologiczne,
 • choroby reumatyczne,
 • choroby hematologiczne
 • choroby laryngologiczne,
 • choroby neurologiczne
 • alergie
 • opryszczka
 • osłabiony układ odpornościowy.

Nie można również wykonać laserowej korekcji podczas menstruacji i u osób uzależnienie od alkoholu czy narkotyków.

Ciąża oraz karmienie piersią

Zabieg laserowej korekcji wzroku nie jest przeprowadzany u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Po pierwsze, w związku ze szczególną sytuacją, w której znajduje się organizm kobiety, nie należy przeprowadzać zbędnych, a do tego obciążających go dodatkowych zabiegów. Ponadto istnieje ryzyko, że korekcja byłaby stratą pieniędzy.

W trakcie ciąży i połogu podnosi się poziom niektórych hormonów, między innymi estrogenu, a w chwili zabiegu organizm powinien być „uspokojony”, a hormony w normie. Przyjmuje się, że po urodzeniu dziecka należy odczekać około 6 miesięcy i dopiero wtedy przeprowadzić korekcję.

Przeanalizujmy teraz tę sytuację w odwrotnej kolejności: czy laserowa korekcja rzutuje w jakiś sposób na poród, czy kobieta nie powinna zachodzić w ciążę przez jakiś czas po zabiegu? Takich zależności nie ma, kobieta może też rodzić w sposób naturalny.

To, że wada wzroku stanowi wskazanie do porodu przez cesarskie cięcie, to popularny mit, którego źródeł nie sposób już ustalić. Wyjątkiem są poważne zwyrodnienia oka: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne stoi na stanowisku, że wskazaniem do cięcia cesarskiego są zmiany zwyrodnieniowe na siatkówce – zaawansowane retinopatie i odwarstwienie siatkówki oraz jaskra. Decyzję o sposobie przeprowadzenia porodu podejmuje jednak lekarz prowadzący, który bierze pod uwagę wszystkie okoliczności i stan zdrowia pacjentki.

Wiek pacjenta

Lekarz, który przeprowadza kwalifikację do zabiegu, podchodzi do tego parametru z pewną elastycznością, gdyż będzie miał na uwadze, że pewne zaburzenia i drobne dysfunkcje pogłębiają się lub zmniejszają wraz z upływem czasu. Dotyczy to krótkowzroczności osiowej, która jest najczęściej spotykają postacią tej niemiarowości oka. Do 21. roku życia długość gałki ocznej może się zmieniać, więc przyjmuje się, że jest to minimalny wiek, w którym zabieg ma sens.

A czy istnieje górna granica wiekowa, po przekroczeniu której lekarz odradza przeprowadzenie laserowej korekcji? Nie ma co się oszukiwać – choćby człowiek nie wiadomo, jak się starał i żył zdrowo, nie powstrzyma pewnych objawów starzenia.

Po 40. roku życia wzrok powoli zaczyna się pogarszać, co ma związek między innymi ze sztywnieniem soczewki i słabnącą zdolnością oka do akomodacji. W związku z tym lekarze przyjmują, że górną granicą dla zabiegu są 50. urodziny, ale zdarzają się wyjątkowe sytuacje, w których ta granica ulega przesunięciu. Po przeprowadzeniu badań kwalifikacyjnych lekarz może uznać, że zmiany w oku związane ze starzeniem się nie zaszły na tyle daleko, by stanowiły przeszkodę do przeprowadzenia zabiegu.

Jak więc widać, wiek jest kwestią umowną, a dzięki postępowi medycyny możliwe jest przeprowadzanie zabiegu laserowej korekcji u coraz starszych pacjentów. U pacjentów powyżej 50 roku życia, którzy cierpią na prezbiopię, można przeprowadzić zabieg RLE, czyli refrakcyjną wymianę soczewki. Jest to zabieg podobny do zabiegu przeprowadzanegow przypadku zaćmy: soczewka pacjenta jest usuwana (jeszcze nie zmętniała) i na jej miejscu jest wszczepiona sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa, która pozwoli dobre widzenie i uwolnienie się od okularów.

Wszystkich pacjentów, którzy marzą o życiu bez soczewek i okularów, zachęcamy do zgłoszeniu się na badania kwalifikacyjne. Po ich przeprowadzeniu lekarz oceni stan zdrowia i zaproponuje dalsze postępowanie.

Lub inne rozwiązanie takie jak szczepienie soczewek fakijnych czy ortokorekcja. Ważna rzecz by móc przeprowadzić laserową korekcję wzroku wada musi być stabilna w ostatnim roku, czyli nie ulec zmianie (w naszej Klinice dopuszczamy wahania rzędu 0,25 dioptrii, ale w odstępie 6 miesięcy do daty zabiegu) i wasa musi się znaleźć w parametrach możliwych do korekcji wzroku: