Do najczęściej wybieranych formularzy PIT bez wątpienia należy PIT 37. Rozliczenie się z fiskusem na podstawie tego dokumentu nie budzi większych wątpliwości. Niemniej rodzajów formularzy jest naprawdę wiele. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak i do kiedy rozliczyć PIT 28.

Kto rozlicza się na formularzu PIT 28?

Kto powinien wybrać deklarację PIT 28 za 2022 rok? Formularz jest przeznaczony dla osób, których forma rozliczenia to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku ryczałtu opodatkowaniu określoną stawką podlega osiągnięty przychód. Wysokości podatku nie da się natomiast zmniejszyć o wartość wydatków, związanych z prowadzoną działalnością. Nie ma także możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej czy też rozliczenia wspólnie z małżonkiem.

Z deklaracji w tej formie powinni korzystać:

 • przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem
 • przedsiębiorcy, prowadzący działalność w formie spółki opodatkowanej ryczałtem
 • podatnicy, uzyskujący przychód z tytułu najmu prywatnego od nieruchomości (zlokalizowanej w Polsce oraz za granicą)
 • podatnicy, uzyskujący przychód ze sprzedaży własnych produktów rolnych lub zwierzęcych (produkcja nieprzemysłowa).

Zaliczka na PIT 28 – jak ją obliczyć i do kiedy płacić?

Podatek wyliczany jest w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym. Tę drugą opcję można wybrać, jeśli nie przekroczy się limitu: w 2021 roku przychody ze sprzedaży nie mogą wynieść więcej niż 918 820 złotych. Rozliczenie miesięczne obliguje podatnika do wpłacania zaliczki każdego miesiąca (od stycznia do listopada). Analogicznie – rozliczając się kwartalnie, podatnik płaci zaliczki za dany kwartał. Zaliczka na PIT 28 powinna być uiszczona do 20. dnia miesiąca, następującego po zakończonym miesiącu lub kwartale (zależnie od opcji rozliczenia).

Podstawę wyliczeń stanowi kwota przychodu, pomniejszona o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne. Warto wspomnieć, że od czerwca 2022 roku podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu zyskali możliwość pomniejszenia przychodu o 50% zapłaconych składek zdrowotnych. Rozwiązanie to dotyczy oczywiście składek, które były opłacane od początku 2022 roku.

Ponadto w zeznaniu rocznym PIT 28 za 2022 rok podatnik wykazuje zaliczki za grudzień oraz (w przypadku rozliczenia kwartalnego) za IV kwartał. Jeśli więc chodzi o PIT 28 termin płatności wspomnianej zaliczki wypada w okresie corocznego rozliczenia, czyli w połowie lutego 2023 roku. Podatnik wpłaca wówczas taką kwotę zaliczki, jaka wynika z jego deklaracji podatkowej.

Ryczałt 2022 – jakie są stawki ryczałtu w rozliczeniach za 2022 rok?

Stawka ryczałtu różni się w zależności od prowadzonej działalności.

 • 17% – przychody osiągane z wolnych zawodów
 • 14 i 15% – przychody z tytułu świadczenia usług
 • 12,5% – przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy itp. (od nadwyżki przychodów ponad 100 000 zł)
 • 12% – przychody z tytułu świadczenia usług w branży IT
 • 10% – przychody z tytułu świadczenia usług w zakresie obrotu nieruchomościami na własny rachunek
 • 8,5% na PIT-28 2023 – przychody z działalności usługowej, ale także z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy (do kwoty 100 000 zł)
 • 5,5% – przychody z tytułu działalności wytwórczej
 • 3,0% – przychody z tytułu działalności usługowej w branżach: gastronomicznej, handlowej
 • 2% – przychody z tytułu nieprzemysłowej produkcji wyrobów roślinnych i zwierzęcych (z własnych upraw).

Jeśli chodzi o najem prywatny, to stawki wyglądają tak, jak wspomnieliśmy. Są to dwa rodzaje stawek, zależne od wysokości przychodów:

 • ryczałt 8,5% dla przychodów nieprzekraczających kwoty 100 000 zł
 • ryczałt 12,5% dla przychodów, przekraczających kwotę 100 000 zł

Polski Ład, który nieco zrewolucjonizował przepisy podatkowe, przyniósł kilka zmian również w kwestii wysokości stawek ryczałtu. Niższa stawka obowiązuje chociażby przedsiębiorców, działających w branży IT (dotychczas obowiązywała stawka 15%).

Rozliczenie PIT – jak wypełnić PIT 28?

Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z dostępnych programów, przeznaczonych do rozliczania PIT. Znajdziesz tam aktualne druki, a sam proces wypełniania deklaracji jest bardzo intuicyjny. Nie musisz samodzielnie obliczać ryczałtu, gdyż robi to za ciebie program – na podstawie danych oraz wskazanych informacji. Zyskujesz pewność, że w twojej deklaracji nie będzie żadnych błędów ani potknięć, które mogłyby skutkować koniecznością składania korekty. Wypełnioną w ten sposób deklarację należy przesłać do odpowiedniego urzędu skarbowego. Można to zrobić przez Internet; za pośrednictwem platformy Ministerstwa Finansów.

Do kiedy należy złożyć PIT 28? Termin rozliczenia PIT 28 za 2022 rok

Do kiedy PIT powinni złożyć podatnicy, rozliczający się na formularzu PIT 28? Otóż termin składania deklaracji PIT 28 nie odbiega od terminu składania pozostałych deklaracji. W 2023 roku będzie można złożyć PIT 28 do 2 maja. Deklaracje można natomiast składać już od 15 lutego. Warto to zrobić jak najwcześniej, jednakże formularze złożone przed tą datą będą rozpatrywane dopiero od 15 lutego. Można zatem przyjąć, że okres na złożenie deklaracji to 15.02-02.05 2023 roku.