Dla wielu rodziców pierwsza wizyta u psychologa dziecięcego to temat trudny. Nie wiedzą jak przygotować się do jej odbycia i często odkładają ją na ostatnią chwilę. Tymczasem wizyta u psychologa dziecięcego to nie powód do lęku ani tym bardziej poczucia winy. Jeśli tylko zachowanie Twojej pociechy budzi wątpliwości oraz pragniesz skonsultować stan jej zdrowia ze specjalistami, wówczas najlepszym wyjściem jest umówienie wizyty u psychologa dziecięcego. Poniżej przybliżamy ten temat – podpowiadamy jakiej pomocy możesz się spodziewać po pierwszej wizycie oraz jakie symptomy powinny skłaniać rodziców do poszukiwania fachowej pomocy.

Wizyta u psychologa dziecięcego – kiedy warto się zdecydować? 

Przyczyny, dla których rodzice decydują się nawiązać kontakt z psychologiem dziecięcym, są rozmaite. Mogą być to zarówno zmiany w zachowaniu dziecka, jak i nasilenie się jego dotychczasowych nawyków. Warto zwracać uwagę szczególnie na zmiany zachodzące w życiu emocjonalnym dzieci. Jeśli z niewiadomych powodów zaczynają wyrażać złość, nienawiść, smutek, żal lub inne niespodziewane emocje – wówczas warto pomyśleć nad umówieniem wizyty.

Również nagłe zmiany w sposobie zachowywania się w szkole oraz grupie rówieśniczej powinny budzić niepokój. Szczególnie gdy dochodzi do pogorszenia oceny u dziecka, gdy popada ono w niewystępujące do tej pory lenistwo, alienuje się od swojej grupy rówieśniczej lub towarzyskiej.

Życie rodziców – a życie dzieci i ich zdrowie psychiczne 

Wiele rodzin przechodzi mniej lub bardziej intensywne epizody, które mogą skończyć się separacją lub rozwodem. W takim wypadku obciążenie emocjonalne spada również na ich potomstwo, które może popaść w różnego rodzaju zaburzenia, doświadczając nawet traumy. Warto więc przygotować dziecko do tak ważnej zmiany, zasięgając konsultacji z psycholog dziecięcy online. Również śmierć bliskiej osoby, doświadczenie sytuacji nagłej (wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu) lub napaści fizycznej mogą być wystarczającą przyczyną konsultacji. 

Oczywiście rodzice zatroskani stanem emocjonalnym i psychicznym swoich pociech (niezależnie od przyczyn wystąpienia ich obaw) powinni również szukać pomocy. Często wydarzeniem skłaniającym do kontaktu z psychologiem jest pojawienie się trudności wychowawczych – doświadczanych zarówno przez rodziców dziecka, jak i przez jego szkolnego wychowawcę i nauczyciela oraz inne osoby z jego otoczenia. 

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa dziecięcego? 

Pierwsza wizyta ma najczęściej formę wywiadu przeprowadzanego z rodzicami i/lub ich dzieckiem. Stawiane przez psychologa pytania dotyczą stanu zdrowia, zauważonych problemów, sytuacji życiowej oraz warunków funkcjonowania na co dzień. Warto zachować całkowitą szczerość oraz opisać wszelkie niepokojące objawy i sytuacje, których doświadczasz jako rodzic. Pierwsza wizyta często kończy się propozycją przeprowadzenia kolejnych kilku spotkań. Jeśli w jej trakcie dziecko było nieobecne, psycholog poinstruuje Cię jak przygotować swoją pociechę do kolejnego spotkania.