O czym mówi wskaźnik MCH?

MCH jest wskaźnikiem określającym uśrednioną wartość hemoglobiny, która znajduje się w krwince. Jest to wskaźnik oznaczany podczas wykonywania morfologii krwi. Dodatkowo wynik jest odzwierciedleniem zawartości hemoglobiny w czerwonych krwinkach, czyli erytrocytach.
Czym jest MCH?

Mch podwyższone w morfologii może mieć bardzo negatywne konsekwencje dla zdrowia. Podobnie jak MCH obniżone. Tym samym warto mieć świadomość czym jest ten wskaźnik i o czym informuje. MCH tłumaczone jest jako średnia masa hemoglobiny. Jest to zatem jeden z najbardziej kluczowych wyników w badaniu morfologicznym. Mówi on o tym jaką średnią masę hemoglobina zajmuje w czerwonej krwince, inaczej erytrocycie. Wskaźnik ten zaliczany jest do wskaźników czerwonokrwinkowych.

Zbyt niski wskaźnik MCH

Zarówno MCH obniżone jak i mch podwyższone w morfologii wiąże się ze stanem chorobowym. Zbyt niskie MCH nazywane jest mikrocytozą. Zbyt niska średnia masa hemoglobiny, która występuje w krwinkach czerwonych może oznaczać bardzo poważne problemy zdrowotne. Najczęściej jednak są to:

Niedokrwistość mikrocytarna – jest to dolegliwość, która towarzyszy chorobom przewlekłym. Tym samym to podstawowa choroba prowadzi do zmniejszonej produkcji erytrocytów. Dodatkowo stężenie transferryny oraz żelaza także spada. Tego typu niedokrwistość może wynikać z takich chorób jak nowotwory, stany zapalne, ale również zaburzenia odżywiania.
Niedokrwistość, która jest wynikiem niedoboru żelaza. W związku z obniżoną ilością żelaza erytrocyty tworzone są w zbyt małej ilości, jednocześnie zawierając niską wartość hemoglobiny. Jest to zdecydowanie najczęstsza przyczyna występowania niedokrwistości, która według statystyk wynosi aż 80% przypadków.
Niedokrwistość hemolityczna nabyta – wynikające z działania autoprzeciwciał

Zaburzenia wodno-elektrolitowe

Talasemia – jest dziedziczną chorobą niedokrwistości hemolitycznej.
Zbyt wysokie MCH
Kiedy dochodzi do podwyższenia wskaźnika MCH wówczas mówi się o makrocytozie. Występuje ona stosunkowo często u niemowląt oraz noworodków. Z kolei w przypadku osób dorosłych jest objawem chorób, takich jak

Niedokrwistość makrocytarna – występuje ona podczas anemii makrocytowej, kiedy dochodzi do zwiększenia się masy czerwonych krwinek. Najczęściej jednak niedokrwistość ta diagnozowana jest u osób, które mają braki witaminy B12, a także kwasu foliowego. Może to wynikać między innymi z buraków zróżnicowanej diety, która opiera się na produktach wegetariańskich.
Sferocytoza wrodzona – jest ona chorobą dziedziczoną w sposób genetyczny. Wówczas dochodzi do mutacji białek szkieletowych, które są budulcami czerwonych krwinek. W związku z tym następuje zmiana kształtu czerwonych krwinek, co osłabia ich budowę, a jednocześnie zmniejsza możliwość odkształceń. W konsekwencji erytrocyty nie przechodzą przez naczynia włosowate, lecz są niszczone w śledzionie.

Zarówno zbyt niski wskaźnik MCH jak i zbyt wysoki oznaczają stan chorobowy. Dlatego konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem specjalistą w cenie ustalenia diagnozy lub wykonania kolejnych badań diagnostycznych.