Nerwica to jedno z najczęstszych zaburzeń psychicznych, a głównym jej objawem są powracające, natrętne myśli dotyczące spodziewanych negatywnych wydarzeń, a także związane z nimi symptomy natury somatycznej. Nerwica lękowa nie jest jedynym zaburzeniem na tle lękowym, a jej zdiagnozowanie wymaga kontaktu ze specjalistą. Poniżej przedstawiamy garść najważniejszych informacji na temat nerwicy lękowej – dowiesz się jak wygląda jej profesjonalna diagnoza, jakie są szczegółowe i nietypowe objawy nerwicy oraz gdzie i jak szukać pomocy.

Przyczyny wystąpienia nerwicy lękowej 

Przyczyn wywołujących nerwicę lękową jest bardzo dużo. Najczęściej wskazuje się na czynniki genetyczne oraz biologiczne – czyli dziedziczne predyspozycje do wystąpienia objawów lękowych. Mogą dotyczyć między innymi zaburzenia pracy mózgu – na przykład ograniczonego wydzielania wybranej grupy neuroprzekaźników. Czynnikiem „zapalnym” wywołującym nerwicę lękową mogą być również traumatyczne wydarzenia z przeszłości – przede wszystkim z tej odległej, na przykład okresu dzieciństwa. 

Również długo utrzymująca się trudna sytuacja egzystencjalna – brak pracy, niski dochód – mogą być przyczyną wystąpienia nerwicy lękowej. Ponadto warto wskazać na takie potencjalne przyczyny jak: przewlekłe utrzymywanie się stresu, zażywanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia osobowości. U wielu pacjentów dotkniętych nerwicą lękową nie ma jednej przyczyny, lecz obserwujemy kombinację przynajmniej kilku różnych czynników. 

Typowe objawy nerwicy lękowej 

Do grona podstawowych symptomów mogących świadczyć o wystąpieniu nerwicy lękowej zalicza się nieustające uczucie pobudzenia, lęku lub wewnętrznego podenerwowania. Również ucisk w obrębie klatki piersiowej jest typowym objawem lękowym. Płytki oddech lub duszności, a także problemy w zasypianiu, również mogą świadczyć o nasileniu lęków. Ponadto lęki mogą wywołać bóle i zawroty głowy, omdlenia, a także uczucie derealizacji i depersonalizacji. Typowym objawem nerwicy lękowej jest także utrzymujące się napięcie mięśniowe, drżenie rąk, suchość w jamie ustnej oraz kołatanie serca. Warto też wymienić objawy ze strony przewodu pokarmowego – brak apetytu, problemy z trawieniem, wymioty. 

Osobną grupę objawów stanowią te o charakterze behawioralnym. Zalicza się tutaj niechęć do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, ograniczenie znajomości, wycofanie się z życia towarzyskiego.

Diagnoza i leczenie nerwicy lękowej 

Diagnoza przeprowadzana jest w oparciu o testy psychologiczne, wywiad oraz historię objawów. Niekiedy też w ramach diagnozy przeprowadza się wywiad z bliskimi osobami chorego – jego rodziną i przyjaciółmi. Podstawę diagnozy stanowią dolegliwości oraz codzienny sposób funkcjonowania pacjenta. 

Leczenie polega zazwyczaj na połączonym oddziaływaniu poprzez psychoterapię i farmakoterapię. Psychoterapia pozwala wypracować sposoby radzenia sobie z lękiem – uczy schematów właściwego postępowania oraz wspomaga wpajanie nowych nawyków behawioralnych. Farmakoterapia ma za zadanie wspomóc pracę układu nerwowego. Nie jest stosowana w przypadku wszystkich pacjentów, a gdy ma miejsce – najczęściej stosuje się leki o działaniu antydepresyjnym, nasennym, uspokajającym.