Zdrowie jamy ustnej jest podstawą, stąd też przybywa osób, które rezygnują z usług świadczonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i decydują się na prywatną praktykę. Nie dziwi więc fakt, że z roku na rok otwierają się nowe gabinety stomatologiczne. Jednak, aby móc świadczyć swoje usługi w ramach prywatnej praktyki konieczne jest spełnienie kluczowych wymagań oraz zakup odpowiedniego wyposażenia stomatologicznego.

Kto może otworzyć gabinet stomatologiczny?

Gabinet stomatologiczny może założyć lekarz stomatolog oraz osoba nieposiadająca wykształcenia z tej dziedziny. W drugim przypadku konieczne jest założenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, w skrócie NZOZ i w ramach tego zakładu możliwe jest otworzenie gabinetu stomatologicznego.

Lekarz dentysta może świadczyć swoje usługi w ramach działalności leczniczej w postaci:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej – indywidualna praktyka lekarska bądź indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska;
 • spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej wraz z innymi lekarzami stomatologami jako grupowa praktyka lekarska.

Osoba nieposiadająca wykształcenia stomatologicznego, po założeniu NZOZ i świadczeniu usług w jego ramach, może to robić w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej;
 • spółki cywilnej;
 • spółki jawnej;
 • spółki z o.o.;
 • spółki komandytowej, akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej.

W tym przypadku nie ma możliwości świadczenia usług na podstawie spółki partnerskiej. Gabinety dentystyczne w obu przypadkach mają numer PKD: 86.23.z Praktyka lekarska dentystyczna.

Jakie są wymagania względem lokalu, który ma być przeznaczony na gabinet stomatologiczny?

W przypadku gabinetów stomatologicznych, które będą prowadzone w ramach indywidualnej czy grupowej praktyki lekarskiej, wytyczne prowadzenia działalności zostały określone w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku. W myśl zapisów lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską musi spełnić poniższe warunki:

 • posiadanie prawa do wykonywania zawodu;
 • brak zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu;
 • dysponowanie odpowiednim pomieszczeniem;
 • posiadanie stosownych produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz sprzętu, który będzie niezbędny w procesie świadczenia usług wraz z opinią Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającej spełnienie tych warunków;
 • otrzymanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • zawarta umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku gabinetów stomatologicznych prowadzonych w ramach NZOZ należy spełnić poniższe wymagania;

 • dysponowanie odpowiednim pomieszczeniem oraz sprzętem, zgodnym z wymaganiami ogólnoprzestrzennymi, sanitarnymi oraz instalacyjnymi;
 • stosowanie wyłącznie tych wyrobów, które odpowiadają wymaganiom ustawy z 2010 r. o wyrobach medycznych;
 • świadczenia zdrowotne muszą być udzielane wyłącznie przez lekarzy, czyli osoby wykonujące zawód medyczny;
 • zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Przestrzeganie tych wytycznych jest niezwykle istotne, gdyż będą kontrolowane przez sanepid.

Polskie prawo nie reguluje szczegółowych wytycznych dotyczących gabinetów stomatologicznych, stąd też lokale muszą spełniać te normy, które dotyczą wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do świadczenia usług medycznych. Minimalna powierzchnia gabinetu z jednym stanowiskiem powinna wynosić przynajmniej 12m2, przy wysokości co najmniej 310 cm. Każdy kolejny fotel zwiększa zakres o 8m2.

W miejscu, gdzie znajdują się gabinety lekarskie, powinna być również recepcja oraz poczekalnia. Dodatkowo należy pamiętać o toaletach zarówno dla pacjentów, jak i personelu. Powierzchnia wewnątrz gabinetu musi być wykończona tak, aby w szybki i prosty sposób można ją było wyczyścić i zdezynfekować.

Jakich formalności należy dokonać, aby otworzyć gabinet stomatologiczny?

Chcąc otworzyć gabinet stomatologiczny, konieczne jest złożenie wniosku o wpis do rejestru do Okręgowej Izby Lekarskiej. Ważne jest również zawarcie umowy na utylizację odpadów medycznych, która jest niezbędna do uzyskania decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej spełnienia wymagań fachowych oraz sanitarnych dla pomieszczeń wraz z urządzeniami praktyki lekarskiej. Obowiązek ten musi być zawarty z podmiotem uprawnionym do utylizacji odpadów medycznych. Aby móc zarejestrować praktykę lekarską konieczne jest zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem wraz ze stosowną dokumentacją o wydanie opinii do rejestracji gabinetu stomatologicznego. Dentyści zobowiązani są również do przestrzegania przepisów RODO.

Jakie powinno być wyposażenie gabinetów stomatologicznych?

Podstawowym wyposażeniem wszystkich gabinetów stomatologicznych jest unit dentystyczny. To właśnie on umożliwia wykonywanie większości zabiegów. Jego zadaniem jest również zapewnienie optymalnych warunków do świadczenia usług oraz zapewnienie komfortu zarówno pacjentom, jak i stomatologowi.

Innym niezbędnym wyposażeniem jest asystor stomatologiczny. To nic innego, jak szafka z szufladami, w których przechowywane są narzędzia oraz środki higieniczne. Zawsze znajduje się blisko unitu tak, aby stomatolog miał wszystkie niezbędne akcesoria w zasięgu ręki. Dodatkowo asystory pozwalają utrzymać porządek i higienę pracy.

Kolejnym niezbędnym wyposażeniem są taborety stomatologiczne. To właśnie one umożliwiają lekarzom przyjęcie komfortowej pozycji w trakcie leczenia. Tutaj do wyboru są taborety z oparciem lub bez. Ich wybór należy do indywidualnych upodobań stomatologa. Dodatkowo w każdym gabinecie stomatologicznym musi znaleźć się:

 • panel sterowania unitem;
 • konsola z narzędziami;
 • lampa zabiegowa;
 • blok spluwaczki;
 • myjka ultradźwiękowa;
 • rentgen punktowy;
 • autoklaw;
 • mikroskop zabiegowy;
 • zgrzewka do pakowania narzędzi;

Dodatkowo konieczne jest posiadanie szerokiego spektrum narzędzi, w pełni dostosowanych do zakresu świadczonych usług.

Otworzenie własnego gabinetu stomatologicznego wymaga spełnienia wymagań oraz dopełnienia niezbędnych formalności. Kluczowe jest również odpowiednie wyposażenie tak, aby móc świadczyć swoje usługi w sposób bezpieczny i komfortowy.

Artykuł Partnera