W Polsce działa wiele ośrodków zajmujących się leczeniem uzależnień różnego rodzaju – najczęściej alkoholizmu i narkomanii, choć są i takie, które podejmują się leczenia pacjentów uzależnionych od dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, hazardu, gier komputerowych czy seksu. Jak funkcjonują pod względem formalnym i praktycznym takie ośrodki leczenia uzależnień?

Forma prawna ośrodków

Najczęściej ośrodki leczenia uzależnień funkcjonują jako prywatne ośrodki odwykowe, które umożliwiają kompleksowe leczenie pacjentów, ale poza systemem medycznym finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, tzw. NZOZ, które powinny być wpisane do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez wojewodę z województwa, w którym funkcjonują. Centrum medyczne pozwala komfortowo i bezpiecznie odbyć leczenie odwykowe prowadzące do uniezależnienia się od używek, które dotychczas rządziły życiem danej osoby.

Cele realizowane przez ośrodki leczenia uzależnień

Centra realizujące leczenie odwykowe, m.in. w przypadku pacjentów chorujących na chorobę alkoholową, dążą do tego, aby świadczyć kompleksowe usługi z zakresu leczenia, odwyku alkoholowego, psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz niwelowania skutków rezygnacji z używek. Wiele ośrodków tego typu jest nawet w stanie udzielić gwarancji na to, że każda osoba dotknięta problemem uzależnienia, jaka się do nich zgłosi, otrzyma ukierunkowaną pomoc i zyska dostęp do sprawdzonych, często autorskich programów terapii uzależnień. Będzie mogła – za swoją dobrowolnie wyrażoną zgodą, bezpiecznie dokonać detoksu organizmu. To szansa dla alkoholików na odzyskanie kontroli nad swoim życiem i uwolnienie się raz na zawsze z nałogu, który często doprowadza do rodzinnych tragedii.

Ośrodki leczenia uzależnień powoływane są do życiu po to, by w jednym miejscu stworzyć należyte warunki, które umożliwiają i wspierają pokonanie uzależnienia. Zatrudniają wykwalifikowaną kadrę medyczną i terapeutyczną, wraz z personelem pomocniczym, by człowiek nie musiał toczyć nierównej, samotnej walki z nałogiem.

Jakie uzależnienia podlegają leczeniu?

Nie tylko alkoholicy mogą zgłosić się na odwyk w ośrodku leczenia uzależnień. Takie centra medyczne są zorganizowane tak, by świadczyć pomoc w przypadku różnych nałogów, a choroba alkoholowa jest tylko jednym z nich. Udzielają wsparcia, pomocy i udostępniają pacjentom profesjonalną opiekę medyczną i terapeutyczną w przypadku problemów uzależnienia od alkoholu, narkotyków, seksu, hazardu, leków, komputera i Internetu. Słowem, osoby mające różnego rodzaju uzależnienia mogą być z powodzeniem leczone w ośrodkach leczenia uzależnień.

Każde uzależnienie w takim ośrodku jest traktowane jako choroba, która stanowi potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów, a także wywiera negatywny wpływ na osoby w ich otoczeniu. To choroba wyniszczająca organizm, wpływająca ujemnie na psychikę człowieka, która uniemożliwia mu normalne funkcjonowanie.

Podstawą profesjonalna kadra

W prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień realizowane są skuteczne rozwiązania terapeutyczne. To między innymi autorskie programy terapii uzależnień, których celem jest długotrwały efekt w postaci całkowitej abstynencji, rozumianej jako rezygnacja trwale z używek. By do tego doprowadzić, pacjent musi wykazać się silną wolą i tym, że w ogóle podejmie decyzję o rozpoczęciu leczenia. W utrzymaniu go ułatwi prywatny ośrodek leczenia uzależnień, a zwłaszcza doświadczony i profesjonalny personel. To pod opieką lekarzy, pielęgniarek i terapeutów znajdują się osoby, które podejmują decyzję o leczeniu uzależnienia. Pacjent przyjmowany do wyspecjalizowanego ośrodka leczenia uzależnień jest wstępnie badany i odbywa się z nim wywiad, który pozwala na dostosowanie do jego potrzeb programu terapeutycznego. Opiera się on na indywidualnych schematach leczenia jego uzależnienia, które są opracowywane przez kompetentny personel.