Fizjoterapia pomaga w powrocie do zdrowia i sprawności fizycznej. Obejmuje ona różne zabiegi fizjoterapeutyczne w zależności od dolegliwości konkretnej osoby. Na czym polega fizjoterapia?

Fizjoterapia to dyscyplina naukowa, która czerpie informacje z nauk o kulturze fizycznej, nauk behawioralnych i społecznych. Ma ona na celu utrzymywać i przywracać zdolności ruchowe człowieka. Pomaga przywracać sprawność fizyczną i łagodzi ból w różnego rodzaju urazach. Dzięki fizjoterapii można poprawić swoje codzienne funkcjonowanie. Profesjonalni fizjoterapeuci posiadają umiejętności wykonywania zabiegów w zakresie fizjoterapii i umożliwiają powrót do sprawności fizycznej.

Fizjoterapia – kto może z niej skorzystać?

Fizjoterapia poprawia funkcjonowanie w przypadku urazów związanych z różnymi układami ciała. Są wśród nich między innymi schorzenia neurologiczne, takie jak udar czy stwardnienie rozsiane. Z zabiegów można też skorzystać w przypadku urazów kręgosłupa, urazów sportowych, zapalenia stawów czy bólu pleców. Fizjoterapia jest istotna również w rehabilitacji po zawale serca, czy też w przypadku przewlekłych chorób serca. Fizjoterapia może też poprawić wydolność organizmu w przypadku schorzeń układu oddechowego, takich jak astma czy mukowiscydoza.

Ortopedyczna i sportowa fizjoterapia Bielsko-Biała zajmuje się urazami narządów ruchu i przygotowuje pacjentów do zabiegów operacyjnych oraz pomaga w powrocie do pełnej sprawności. Pomoc mogą uzyskać między innymi sportowcy, którzy trenują zawodowo lub amatorsko. Dzięki pomocy fizjoterapeuty można wspomóc i zregenerować organizm oraz przygotować się do startów.

Fizjoterapia a rehabilitacja – czym się różnią?

Fizjoterapia i rehabilitacja to pojęcia, które często są używane zamiennie, jednak w rzeczywistości mają różne znaczenie. Fizjoterapia wchodzi w skład rehabilitacji medycznej, natomiast rehabilitacja oznacza przywrócenie sprawności. Rehabilitacja ma więc na celu przywrócenie osób niepełnosprawnych do normalnego funkcjonowania i stworzenie im jak najlepszych warunków do życia. Jakie rodzaje rehabilitacji wyróżniamy?

  • Rehabilitacja lecznicza – jej zadaniem jest przywrócenie osoby niepełnosprawnej do normalnego funkcjonowania.
  • Rehabilitacja zawodowa – ma umożliwić osobom niepełnosprawnym wykonywanie pracy zawodowej. W jej skład wchodzi doradztwo zawodowe, ocena zdolności psychofizycznych, wybór zatrudnienia czy też przekwalifikowanie zawodowe.
  • Rehabilitacja społeczna – pomaga w integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Obejmuje wszelkie działania, które mają przystosować osobę niepełnosprawną do funkcjonowania w różnych sytuacjach życiowych – w rodzinie, wśród rówieśników czy w pracy. Rehabilitacja społeczna ma też złagodzić bariery edukacyjne, architektoniczne i ekonomiczne osoby niepełnosprawnej.